2009/104 / EC İş Ekipmanı Direktifinin Kullanımına Göre Tehlike Değerlendirmesi

2009/104 / EC İş Ekipmanı Direktifinin Kullanımına Göre Tehlike Değerlendirmesi2019-08-14T08:16:17+00:00

2009/104 / AB sayılı İş Ekipmanı Direktifi’nin Kullanımı, iş ekipmanı tarafından işveren tarafından sağlanan garantiyi ve bunun çalışan tarafından kullanılmasını yönetmektedir. İşveren, çalışanın sağlığını ve emniyetini bozabilecek tüm işyeri tehlikelerini düzenli olarak belirlemeli ve bu tehlikeleri sınırlamak için önlem almalıdır. Düzenli kontrol periyodu tehlike seviyesine bağlıdır ve Alman Emniyet Kuralları (TRBS) çerçevesinde kesin bir şekilde belirtilmiştir. Bunun sonucunda, bir tesisteki her bölge için bir tehlike değerlendirmesi yapılmalıdır. Standartlaştırılmış değerlendirme şemaları, karşılaştırılabilirlik, bütünlük ve verimlilik nedenleriyle tehlikelerin belirlenmesi için kullanılmaktadır.

  • EUCHNER’in verimli ve eksiksiz planı
  • EUCHNER özellikle yüksek tehlikeye sahip alanlarda risklerin belirlenmesi ve azaltılması noktasında uzun yılların deneyimini taşır
  • Tehlike değerlendirmelerini hazırlama ve arşivleme deneyimi

Müşteriler İçin Servis Çözümleri

  • Tehlike değerlendirmelerinin türü ve kapsamı hakkında anlaşma
  • Arşivleme ve izleme sistemleriyle anlaşma
  • Müşteri için geçerli standartlarının belirlenmesi
  • Tehlike değerlendirilmelerinin anlaşılan takvime göre uygulanması ve standartlarla uygunluğunun denetimi
  • Eylem planının hazırlanması
  • Son dokümantasyon ve teslim