CE Uygunluk Beyanı ile Destek ve Danışmanlık

CE Uygunluk Beyanı ile Destek ve Danışmanlık2019-08-14T07:21:57+00:00

2006/42 / EC sayılı Makine Direktifi, makinelerde kaza önleme ve kısmen tamamlanmış makineler için tek tip koruma seviyesi tanımlamaktadır. Uygunluk değerlendirme sürecinin sonunda makine üreticisinin, makineye uygulanan standartlara uygun olduğunu beyan eder ve ürününün yasal yönergelere uygunluğunu üstlenir. Üretici daha sonra ürünü için CE işareti ile sağlayabilir ve pazara sunabilir. Bu CE süreci, her biri EUCHNER uzmanları tarafından desteklenen birkaç özelleştirilmiş adımdan oluşur. Her adım, geçerli yönetmeliklerin iyi anlaşılmış yorumlarını ve makine ve kurulumları ile ilgili ciddi uygulama tecrübesi ister. Makineye uygulanan uyumlaştırılmış standartlar ilk aşamada belirlenir. Daha sonra, makinenin ortaya çıkardığı tüm tehlikeleri tanımlamak, değerlendirmek ve risk azaltma önlemleri önermek için bir risk değerlendirmesi yapılır. Emniyet konsepti daha sonra ayrıntılı olarak detaylandırılır ve SISTEMA süreci kullanılarak doğrulanır. Bir sonraki aşama ise, makinenin emniyet sistemi test edilir ve onaylanır. Dokümantasyon ise son adımdır. İşletim talimatları gözden geçirilir, makine dokümantasyonu kontrol edilir ve tamamlanır. Nihai bir rapor üretilir, ardından uygunluk beyanının hazırlanması takip edilir.

Müşteri Avantajları

  • Bağımsız deneyimli uzmanlar karmaşık uygulama ve yönergeler arasında sizlere en doğru yolu gösterir
  • Her adım için standartlaştırılmış yaklaşım garantisi, tüm emniyet denetimleri için yüksek verimlilik
  • Tüm değerlendirmeler en son yasa ve standartlar ışığında yapılır

Müşteriler İçin Servis Çözümleri

CE sürecine, standartların uygunluk beyanı ve CE işareti ile ilgili sizler için araştırmalar yapıyoruz. Mevcut hizmetlerimizi gözden geçirerek ve genel hizmetlerimizi sunmadan önce projenin bütçesini tahmin ederek işbirliğimize başlarız.