Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi2019-08-14T07:23:40+00:00

2006/42 / EC sayılı Makine Direktifi, yeni bir makine tasarlandığında veya mevcut bir makinenin önemli işlevleri dönüştürüldüğünde veya değiştirildiğinde, CE uyumluluk değerlendirme sürecini yeniden gerektirir. Bu sürecin temeli, tüm makinelerin tehlikelerinin sistematik ve eksiksiz değerlendirmesini sağlayan risk değerlendirmesidir. Prosedür ve değerlendirme kriterleri EN ISO 12100 standardı ile uyumludur. Süreç, makinenin ayrıntılı bir tanımı, kullanımı ve sınırları ile başlar. Makineye uygulanacak standartlar listesi, kullanımı ve mevcut belgelerin bir listesi daha sonra derlenmiştir. Makinedeki tüm tehlike bölgeleri istelenir ve ardından standart bir değerlendirme sürecine girer. Her bir tehlike bölgesi için, ayrıntılı risk değerlendirilmesi yapılır. Bunun sonucunda risk azaltılır veya ortadan kaldırılır.

Müşteri Avantajları

  • Bağımsız, deneyimli uzmanlar makineyi tüm emniyet yönlerinden değerlendirir
  • Risk değerlendirme yöntemi uluslararası standartta yapılır ve bu yöntem defalarca kanıtlanmıştır
  • Tüm değerlendirmeler en son yasa ve standartlar ışığında yapılır
  • Standart prosedürler ve belgeler karşılaştırılabilirliği sağlar. Bu da homojen bir gelişim sağlar.

Müşteriler İçin Servis Çözümleri

  • Risk değerlendirme sonucu, aşağıdaki gibi yapılandırılmış ve müşteriye bir sonuç raporu olarak bir belge teslim edilir.
  • Makinenin tanımı, kullanımı ve sınırları
  • Uygulanabilir standartların listesi ve makineye genel bakış
  • Her bir makine ömrü döngüsünde risk değerlendirmesi
  • Her tehlike bölgesi için risk değerlendirmesi ve uygun risk azaltma önlemleri ve tehlike bölgelerinin analizi